Algemene regels

Kampeermogelijkheden Almelose Ruiterdagen

De Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen is nooit aansprakelijk voor verloren of beschadigde bezittingen, ongevallen en verwondingen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid van kampeerders, deelnemers of bezoekers. Door uw aanmelding gaat u akkoord met de hier genoemde campingregels en verplicht u zichzelf en uw gasten deze regels en de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

 1. Bij aankomst melden bij de parkeerwacht van P1 / P2.
 2. Aankomst is dagelijks mogelijk tussen 8.00 tot 21.00 uur. Op donderdag 13 juni van 14.00 tot 21.00 uur. Daarna is er GEEN mogelijkheid om een plaats te krijgen.
 3. U dient uw bewijs van inschrijving (mailbericht & legitimatie) bij u te hebben als bewijs dat u heeft gereserveerd. Wij controleren dat eveneens aan de hand van onze campinglijst. U ontvangt ter plaatse een kaart die op een zichtbare plaats op caravan/tent/vrachtwagen moet worden geplakt. U wordt naar uw "campingplaats" begeleid en vervolgens krijgt u een plek aangewezen. Zonder toestemming van de organisatie is het niet geoorloofd om van plaats te veranderen.
 4. Wij vertrouwen er op dat u bij vertrek uw plek schoon achter zult laten. Voor afval zijn bakken beschikbaar op de camping.
 5. Vanuit veiligheidsoogpunt geen auto's (tijdelijk) parkeren op doorgangen en aanrijroute. Op het campinggedeelte mogen geen auto's e.d. geparkeerd worden. Elke gast die komt met auto & caravan (of tent) krijgt een gratis parkeerkaart voor P3 waar de auto gedurende het verblijf kan worden gestald, dit is op loopafstand van de camping.
 6. Aangezien er beperkt stroom beschikbaar (6 Amp.) is, is het niet mogelijk elektrische toestellen (fornuizen, koelkasten, etc.) te gebruiken die niet gestandaardiseerd zijn voor het gebruik op een camping (laag stroomverbruik).
 7. U dient te beschikken over een goedgekeurde, geaarde, (bij voorkeur) neopreen kabel, zonder breuken en/of beschadigingen. Bij gebruik heeft de organisatie het recht om de kabel te controleren en als zodanig te merken.
 8. Op het gehele terrein is het verboden met motor aangedreven tweewielers, voertuigen, Quads of Trikes te rijden. Dit geldt ook voor het strodorp en het volledige wedstrijdterrein. Laat deze attributen thuis!
 9. Fietsen zijn toegestaan maar mogen niet in gebieden waar paarden komen worden gebruikt.
 10. Sanitaire voorzieningen zoals toiletten bevinden zich primair in het strodorp. Tevens staan er enkele dixies bij de stallen en de camping. Deze worden dagelijks gereinigd. Wildplassen e.d. wordt niet getolereerd.
 11. Van u wordt verwacht dat u de openbare orde en rust op de camping zult respecteren. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden.
 12. Indien u kinderen meeneemt willen wij u verzoeken hen te wijze op het feit dat onze buren (scholen en woningen) geen overlast dienen te ondervinden. De speelterreinen van de scholen zijn niet voor ons toegankelijk.
 13. Open (kamp‐)vuur is op last van de Gemeentelijke Brandweer Almelo ten allen tijde ten strengste verboden. Barbecueën mag alleen op elektriciteit of op gas met goedgekeurde gasflessen.
 14. In geval van brand op de camping of in de onmiddellijke omgeving dient u het terrein te verlaten op aanwijzingen van de brandweer, beveiligingsdiensten of leden van de organisatie.
 15. Honden zijn van harte welkom maar moeten op de camping, bij de stallen en wedstrijdterrein aangelijnd worden gehouden. Op loopafstand van het manegeterrein is er een honden uitlaatgebied.
 16. In geval van, door u of uw campinggenoten, gemaakte schade verplicht u zich deze schade te melden en de veroorzaakte schade te vergoeden.
 17. Voor alle punten waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Als een overtreding van de regels wordt vastgesteld kan de Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen de overtredende gast(en) van het terrein verwijderen, dit heeft dan onherroepelijk uitsluiting tot gevolg voor deelname van het wedstrijdprogramma.

Wij danken u voor uw aandacht en vertrouwen er op dat wij samen deze richtlijnen zullen hanteren om het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Wij wensen u een bijzonder plezierig en sportief verblijf toe tijdens deze Almelose Ruiterdagen.

Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen