Privacy statement

Hieronder is uitgelegd wat voor gegevens het inschrijfsysteem verzameld en hoe dit wordt ingezet binnen ons evenement.

Vooraf

Binnen de Stichting Organisatie Almelose Ruiterdagen (hierna: organisatie) registreren wij diverse gegevens om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Behoudens de gegevens voor wedstrijd deelname (combinaties en rubrieken) worden gegevens niet aan derden verstrekt.

Deze pagina zal zich beperken tot de gegevens die benodigd zijn voor:

 • Het bijhouden van je bezoek
 • Registratie van een inschrijver (in welke rol dan ook)
 • Combinaties die zich inschrijven voor rubrieken
 • Afnemers van stalling en camping

Bijhouden van je bezoek

Tijdens jouw bezoek zal je webbrowser bijhouden of - en als wie - je bent aangemeld op ons inschrijfsysteem. Dit gebeurt door middel van cookies (meer info). De cookie PHPSESSID bevat de 'sessie identificatie' van het bezoek en wordt verwijderd zodra het bezoek is afgesloten.


Registratie van een inschrijver

De inschrijver is een natuurlijk persoon die de organisatie opdracht geeft tot het inschrijven/aanmelden voor deelname/diensten die tijdens/rondom het evenement worden aangeboden. Dit contact is verantwoordelijk voor een ordelijke communicatie tussen organisatie en deelnemers. Daarnaast is de inschrijver aanspreekpunt voor de afhandeling van (betaal)verplichtingen jegens de organisatie, en informatieplicht bij wijziging van deelname.

Van de inschrijver verwerken wij de volgende gegevens:

 • Volledige naam en geldig e-mailadres (voor identificatie en communicatie);
 • (Optioneel) Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Plaats, Land en Telefoonnummer (voor facturatie);
 • Ontvangen (bank)betalingen waarvan de betaalstatus wordt bijgewerkt/weergegeven.

Combinaties die zich inschrijven voor rubrieken

Combinaties worden gevormd door (bij KNHS geregistreerde) natuurlijke personen gecombineerd met pony's/paarden. De organisatie gebruikt gegevens - die zijn ingevoerd en gecombineerd vanuit andere bronnen (zoals Concours 3.5) - voor publicatie op startlijsten, aan-/afkondigingen (gesproken en getoond) en uitslagen. Hiervoor zet de organisatie de website www.almelose-ruiterdagen.nl, de deelname informatieschermen op het terrein, de papieren lijsten en omroepinstallatie in. Het gehanteerde beleid omtrent informatievoorziening wijkt niet af van andere hippische wedstrijden in Nederland.

Van combinaties verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Natuurlijke persoon: Volledige naam, vereniging, en KNHS Persoonsnummer (voor identificatie);
 • Voorkeur of men aan finales wil deelnemen - als men daarvoor in aanmerking komt;
 • Pony/Paard: (tijdelijke) naam. Indien bekend: naam vader en KNHS Combinatienummer.

In aanloop naar de wedstrijden wordt gecontroleerd of geldige persoons- en combinatienummers zijn gebruikt. Als dit niet het geval is, dan worden de inschrijvers verzocht om alsnog de juiste gegevens door te geven. Combinaties kunnen worden uitgesloten van deelname als antwoord uitblijft.


Afnemers van stalling en camping

Van de stalling en camping registreren we de volgende gegevens:

 • Zowel stalling als camping: aanvullende identiteit van de inschrijver: Adres, Postcode, Plaats, Land, Telefoonnummer en E-mailadres;
 • Stalling: hoeveelheid stallen, welke data, opmerkingen indien van toepassing;
 • Camping: aantallen veewagens, vrachtwagens, tenten en caravans, welke data, opmerkingen indien van toepassing.

Overige informatie

Het kan zijn dat bepaalde informatie niet op deze pagina is genoemd.
Neem contact op om hierover informatie op te vragen: inschrijven@almelose-ruiterdagen.nl.